Правила та умови програми eAgronom 

Ласкаво просимо до eAgronom, де ви отримаєте економічну вигоду від застосування сталого сільського господарства!

Ми прагнемо зробити вашу подорож з нами максимально легкою та прозорою, і ці Умови («Умови») є правилами нашої подорожі та не підлягають обговоренню. Таким чином, ці Умови складають основу наших договірних відносин разом із Фермерським Вуглецевим Контрактом. Якщо вам здається, що будь-яке з цих Умов є незрозумілим, повідомте нам про це. Ми завжди зацікавлені в тому, щоб зрозуміти Ваші занепокоєння та підвищити прозорість Умов.

Якщо ми внесемо зміни в ці Умови, ми оновимо їх тут, щоб усі виграли від змін. Ми також надішлемо електронний лист із описом змін на адресу, надану Вами на Платформі. Важливо, щоб Ви переглядали Умови кожного разу, коли вони змінюються, оскільки продовження Вами використання Платформи або Послуг протягом 30 днів після сповіщення означає, що Ви погоджуєтеся дотримуватися змінених Умов. Якщо Ви не згодні дотримуватися змінених Умов, Ви повинні письмово повідомити Нас про свої занепокоєння, і ми разом вирішимо занепокоєння та вирішимо наші подальші відносини.

Якщо ви читаєте вперше або бачите новий термін, написаний великими літерами, ознайомтеся з визначеннями, які ми використовуємо в наших документах.

«Буферні кредити» - це неторговані буферні вуглецеві кредити для покриття ризику непостійності Вуглецевого Проєкту, створені та керовані відповідно до відповідних Правил Сертифікації, Принципів Проєкту та/або будь-яких інших відповідних правил і положень, які можуть бути застосовні до будь-якого Вуглецевого Проєкту. Буферним кредитам не присвоюється серійний номер торгового кредиту, і вони не вважаються торговими кредитами.

«Вуглецеві атрибути» - це екологічні вигоди, переваги, пов'язані зі скороченням викидів парникових газів та зміною клімату, атрибути та права, пов'язані з реалізацією Вуглецевого Проекту на Полях. 

«Вуглецевий цикл» означає період часу, який триває з липня по червень. Вуглецевий цикл включає в себе впровадження змін у практиці, збір врожаю та збір даних. За вуглецевим циклом слідує видача кредитів, пов'язаних з цим вуглецевим циклом.

«Сертифікований» означає результат процесу, коли Сертифікуючий орган підтвердив дійсність Торгових кредитів.

«5-річний проектний період» означає період, що становить 5 вуглецевих циклів від першої впровадженої Зміни практики на будь-якій вашій Ділянці. Наступний 5-річний Період проекту автоматично починається після закінчення попереднього, якщо Ви не подали повідомлення про його припинення. Якщо Період кредитування проекту закінчується протягом 5-річного Періоду реалізації проекту, то поточний 5-річний Період реалізації проекту автоматично закінчується одночасно з останнім вуглецевим циклом Періоду кредитування проекту.

«Вуглецева програма» означає добровільну програму, розроблену eAgronom, яка заохочує фермерів до впровадження певних агрономічних методів, спрямованих на покращення стану ґрунту, скорочення викидів парникових газів та/або посилення зв'язування вуглецю в ґрунті.

«Вуглецевий проект» означає окрему серію заходів, що здійснюються Фермером на будь-якому Полі відповідно до Умов eAgronom, дотримуючись Принципів Проекту, з метою покращення здоров'я ґрунту, скорочення викидів парникових газів та/або посилення поглинання ґрунтового вуглецю та подальшого генерування Кредитів Проекту, які підтверджуються незалежним та компетентним органом з перевірки та реєструються Сертифікатором і, як очікується, будуть діяти протягом 40 років.

«Сертифікатор» означає міжнародно-визнану платформу, обрану eAgronom на власний розсуд, яка дозволяє видавати, передавати, зберігати, депонувати, анулювати та виводити з обігу перевірені вуглецеві одиниці (в даному випадку сертифікатором є Verra), що видає кредити проекту.

«Правила Сертифікатора» означає правила та вимоги, а також умови використання, встановлені Сертифікатором, що регулюють процеси, пов’язані з Сертифікатором, зі змінами, які час від часу вносить Сертифікатор.

«Зміна закону» означає введення, зміну або зміну застосування будь-якого закону, нормативного акта, обов’язкових правил (включаючи, без обмеження, Правила Сертифікатора), політики чи кодексів або вимоги державного органу (або зміни у тлумаченні їх будь-яким відповідним державним органом), що суттєво та негативно вплине на здатність eAgronom та/або Фермера відстоювати свої права чи виконувати свої суттєві зобов’язання згідно з Умовами eAgronom.

«CO2e» означає еквівалент вуглекислого газу парникових газів, перелічених у Додатку A Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, прийнятого 11 грудня 1997 року. Еквівалент вуглекислого газу або CO2e означає кількість метричних тонн викидів CO2, з таким самим потенціалом глобального потепління, як одна метрична тонна іншого парникового газу.

«Буферний пул eAgronom» означає об'єднаний буфер, що складається з тих Торгових кредитів, які Фермер передав eAgronom у зв'язку з вилученням Полів або розірванням Фермерського вуглецевого контракту до кінця поточного 5-річного періоду проекту, як зазначено в пунктах 3.1 та 3.3, для покриття будь-якого розвороту та уникнення негативного впливу на інших Фермерів, які беруть участь у нашому вуглецевому проекті.

«Випадок невиконання зобов’язань» означає настання будь-якої з наведених нижче подій або обставин стосовно Сторони в будь-який час і є Подією невиконання зобов’язань щодо такої Сторони:

 • розпуск, ліквідація чи суттєве погіршення фінансового становища Сторони або початок такого провадження;
 • будь-яка заява або гарантія, зроблена або вважається зробленою Стороною в Умовах eAgronom виявилася неправильною, неточною або вводить в оману в будь-якому суттєвому відношенні на момент, коли вона була зроблена або вважалася зробленою;
 • сторона навмисне надає іншій Стороні інформацію, яка є, неправильною, неточною або вводить в оману у будь-якому суттєвому відношенні;
 • нездатність eAgronom виплатити компенсацію Фермеру відповідно до Умов eAgronom;
 • неповідомлення Фермером eAgronom про зміну правового контролю над полем;
 • порушення зобов'язань Фармера відповідно до Розділу про збір та обробку даних щодо вуглецевих проектів;
 • ненадання Фермером без зволікання будь-яких дозволів eAgronom або третій стороні, призначеній eAgronom, які можуть бути потрібними для перевірки Вуглецевого Проєкту або для перевірки або видачі проектних кредитів;
 • недотримання Принципів Проєкту та/або невиконання хоча б однієї зміни практики.
 • будь-яке інше суттєве порушення Стороною будь-якого зобов'язання Сторони, викладеного в Угоді.

«Поле» означає будь-яке Поле, що входить до складу Вуглецевого проекту, вказане в Списку Полів, в який час від часу вносяться поправки.

«ПГ» означає парниковий газ.

«Видача» означає процес, який відбувається після Перевірки і включає видачу кредитів проекту відповідно до відповідних правил Сертифікатора, включаючи, крім іншого, якщо застосовно, створення унікальних серійних номерів, створення запису кредитів проекту у відповідному органі сертифікації, депонування Кредитів проекту на номінальний рахунок або на номінальний рахунок нашого партнера по співпраці та в Постійний буфер у відповідної посвідчувальної особи, а також інші кроки, які час від часу можуть бути передбачені відповідними Правилами посвідчувальної особи (і дієслово «Видати» слід тлумачити відповідним чином).

«Список полів» означає всі Поля, які Фермер реєструє у Вуглецевому проекті, внесені Фермером на Платформу.

«MRV» означає процес вимірювання, реєстрації та перевірки даних для Вуглецевого проекту.

«Постійний буфер» означає об'єднаний буфер, що складається з Буферних кредитів, створений і керований відповідно до відповідних Правил Сертифікації, Принципів Проєкту та/або будь-яких інших відповідних правил і положень, які можуть застосовуватися до Вуглецевоого Проєкту в будь-який момент часу.

«Платформа» означає програмне забезпечення, розроблене eAgronom для управління вуглецевим проектом, і включає в себе систему вимірювання, реєстрації та перевірки даних для Вуглецевого проекту.

«Принципи Проекту » означають принципи Вуглецевого Проекту , включаючи, крім іншого, прийнятні види діяльності, критерії додатковості, методологію аналізу ґрунту, положення про сталість, базові рекомендації та інші принципи з періодичними змінами і доступний на сайті https://www.eagronom.com/legal.

«Період кредитування проекту» означає період, протягом якого викиди парникових газів, що генеруються Вуглецевим проектом, підлягають видачі як кредити проекту. Термін – до 2041 року (включно).

«Проектні кредити» означають будь-які Буферні кредити та Торгові кредити, які, як очікується, будуть створені та видані в рамках Вуглецевого Проекту протягом Періоду кредитування проекту.

«Вилучення» означає постійне вилучення торговельних кредитів з обігу в системі Сертифікатора, що представляє компенсацію однієї метричної тонни еквівалента CO2.

«Згортання» - ми виділяємо два типи згортань:

 1. a) «Відвернення, якого можна уникнути» - це повернення, яке не є наслідком «Невідворотного», наприклад, через погане управління, вилучення частини проектної території з участі в проекті або надмірний збір врожаю; або
 2. b) «Невідворотні зміни» - це зміни, спричинені стихійними лихами, такими як урагани, землетруси, повені, посуха, пожежі, торнадо або зимові шторми, або техногенні події, на які ініціатор проекту не може вплинути, наприклад, терористичні акти або війна.

«Вимоги до аналізу ґрунту» означає процедури, методи та міркування, які слід використовувати та дотримуватися під час проведення аналізу ґрунту, розроблені та змінені eAgronom.

«Торговий кредит» означає унікальну одиницю, що торгується, що представляє право власника одиниці вимагати досягнення скорочення або видалення викидів ПГ у розмірі 1 метричної тонни CO2-еквівалента, перевіреного та виданого в рамках проекту «Вуглець» протягом періоду кредитування проекту, відповідно до відповідних правил програми вуглецевих стандартів, що керується незалежним і заслуговує на довіру органом із сертифікації.

«Верифікація» означає процес перевірки та верифікації даних, наданих Фермером та eAgronom і проведених Верифікаційним органом відповідно до відповідних Правил Сертифікатора, щоб переконатися, що скорочення викидів та/або поглинання парникових газів справді мали місце в рамках Вуглецевого Проекту (і дієслово «Перевірити» слід тлумачити відповідно).

«Орган з перевірки» означає незалежний та надійний орган, схвалений для надання послуг з перевірки відповідно до відповідних Правил Сертифікатора.

1. ЮРИДИЧНА ОСНОВА, ЯКА ВАЖЛИВА
1.1. Це обов'язковий договір.
Ці Умови, Політика конфіденційності eAgronom, Умови використання веб-сайту, Додаток щодо обробки даних, Принципи Проекту і Фермерський Вуглецевий Контракт (надалі «Умови eAgronom») утворюють повну угоду між Вами та eAgronom щодо наших Сервісів і доступу до них і використання Платформи. Ці Умови eAgronom є юридично обов’язковою угодою між вами та eAgronom. Коли ви підписуєте Фермерський Вуглецевий Контракт або натискаєте відповідну кнопку, яка вказує на вашу згоду з Умовами eAgronom, або отримуєте доступ або використовуєте наші Сервіси чи будь-яку їх частину, ви приймаєте Умови eAgronom і погоджуєтеся, починаючи з дати такої дії, які повинні дотримуватися Умов eAgronom. Крім того, будь-які дії, які ви вживаєте на Платформі, є обов’язковими та підлягають виконанню.
2. РЕАЛІЗАЦІЯ ВУГЛЕЦЕВОГО ПРОЕКТУ
Ви зобов'язуєтеся докласти всіх зусиль для реалізації Вуглецевого проекту, дотримуючись Принципів Проекту (з якими ви можете ознайомитися тут, https://www.eagronom.com/legal) та впроваджуючи принаймні одну зміну практики на кожному полі, яке бере участь у Вуглецевому Проекті, надаючи запитувані дані та дотримуючись Вимог до аналізу ґрунтів.
3. ПОЛЯ
Земля, на якій реалізується Вуглецевий Проект, повинна бути внесена до нашої Платформи протягом терміну, про який eAgronom повідомить вас за 30 днів після підписання фермерського вуглецевого контракту.
Основна вимога полягає в тому, що ви маєте юридичний контроль над полями і можете надати докази, коли це необхідно, наприклад, коли Сертифікатор запитує такі докази. Крім того, вам заборонено додавати відповідні поля до Вуглецевого Проекту, якщо щодо цих полів тривають суперечки про право власності на землю.
3.1. Чи можете ви додати Поля до Вуглецевоо Проекту  або видалити Поля після приєднання до Вуглецевого Проекту?
Так! Ви можете гнучко керувати своїми полями, які включені до Переліку полів, попередньо повідомивши нас про це за 30 днів. 
Ви можете додавати поля в будь-який час після того, як співробітники eAgronom переглянуть і затвердять нові поля. Додавання полів до Вуглецевого Проекту не змінює тривалість 5-річного періоду проекту, якщо кількість потенційних Торгових кредитів, які будуть згенеровані, не є надто значною. Додавання великої кількості нових полів до Вуглецевого Проекту буде оцінюватися в кожному конкретному випадку.
Ви можете видалити поля без будь-яких витрат в кінці 5-річного періоду проекту. Поля, які Ви хочете видалити, залишатимуться у Вуглецевому Проекті принаймні до кінця поточного вуглецевого циклу.
Видалення поля протягом 5-річного проектного періоду означає, що Ви повинні будете повернути непродані торгові кредити та/або виплатити гроші, отримані за продані торгові кредити, отримані протягом цього періоду. Ці торгові кредити та/або гроші підуть до буферного пулу eAgronom, щоб покрити можливі зворотні події, коли вуглець буде вивільнений назад в атмосферу.
Наприклад:

 • Якщо Ви залишаєте проект рівно після п'ятого вуглецевого циклу, Ви не платите за видалення полів або вихід з вуглецевого проекту
 • Якщо Ви залишаєте проект після сьомого Вуглецевого циклу, Ви зобов'язані повернути суму, еквівалентну дворічному обсягу Торгових кредитів.
 • Якщо Ви виходите рівно після десятого Вуглецевого циклу, плата за видалення Полів або вихід з Вуглецевого проекту не стягується.
 • Якщо Ви залишаєте проект після одинадцятого Вуглецевого циклу, Ви повинні повернути еквівалент вартості Торгових кредитів за один рік. 

Якщо Поле виключено із Проекту через втрату юридичного контролю з вини землевласника або виділення відповідного Поля для використання під сонячні панелі, див. пункт 3.2.
У деяких випадках ми можемо повторно додати деякі з полів до нашої Вуглецевої програми, але це буде зроблено лише після розгляду кожного поля в окремому випадку.

ПРИМІТКА! Майте на увазі, що після видалення ділянки зі списку ділянок ви не зможете отримати кредити заднім числом від інших вуглецевих програм/проектів за ті роки, коли ділянка була частиною нашого вуглецевого проекту. Якщо Ви бажаєте видалити Поле і приєднатися до іншої вуглецевої програми з цим Полем, то це можна зробити лише до кінця поточного вуглецевого циклу.
3.2. Що станеться, якщо я захочу продати своє Поле чи землевласник захоче розірвати мій контракт під час Вуглецевого Проекту?
Якщо відбувається або має відбутися будь-яка зміна юридичного контролю над Полем, Ви зобов'язані негайно (не пізніше ніж за 3 (три) дні) повідомити нас про це в письмовій формі (info@eagronom.com). 
Якщо Ви бажаєте продати своє Поле або Ваше Поле передається в оренду новому Фермеру, Ви повинні негайно повідомити Нас про намір такої передачі і Ви повинні докласти розумних зусиль для того, щоб всі такі Поля залишалися включеними до Вуглецевого Проекту.
Ми залишаємо за собою право припинити дію Умов eAgronom без попереднього повідомлення в ситуації, коли Ми дізнаємося, що правонаступник не має кваліфікації або з інших причин не має права брати участь у Вуглецевому Проекті.
Якщо зміна юридичного контролю внаслідок розірвання договору оренди землі землевласником будь-якого Поля призводить до того, що Фермер не може виконувати будь-які зобов'язання Фермера, пов'язані з таким Полем, згідно з Умовами eAgronom, і не здійснюється передача зобов'язань Фермера, пов'язаних з Полем, Поле може бути вилучено з Вуглецевого проекту.
У такому випадку 100% Торгових кредитів, отриманих протягом поточного Вуглецевого циклу, будуть передані eAgronom і додані до Буферного пулу eAgronom, щоб покрити будь-які зміни та уникнути негативного впливу на інших фермерів, які беруть участь у нашому Вуглецевому Проекті. Фермер може зберігати всі Торгові кредити, отримані до початку поточного Вуглецевого циклу. Умови eAgronom залишаються чинними щодо полів, на які не вплинула зміна юридичного контролю. 
Якщо зміна юридичного контролю спричинена вашим наміром розірвати договір оренди, будь ласка, ознайомтеся з пунктом 3.1 вище та розділом «Відповідальність» нижче.
3.3. Розірвання фермерського вуглецевого контракту до закінчення першого вуглецевого циклу
Приєднавшись до нашої Вуглецевої Програми, ви берете на себе зобов'язання залишатися в ній протягом щонайменше одного повного Вуглецевого циклу. Це означає, що протягом першого Вуглецевого циклу Фермерський вуглецевий контракт не може бути розірваний. До кінця першого Вуглецевого циклу Ми володіємо та зберігаємо всі права, що випливають з цього Фермерського вуглецевого контракту, включаючи права на всі та будь-які Вуглецеві Атрибути та згенеровані Кредити Проекту.
4. ЯКІ НАШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕД ВАМИ
Ми допомагаємо вам організувати Вуглецевий Проект, щоб максимізувати ваші шанси на отримання високоякісних сертифікованих торгових кредитів. Ми можемо використовувати кваліфікованих субпідрядників для виконання наших зобов'язань.
4.1. Методичні рекомендації
Ми аналізуємо ваші дані та під час Консультації з викидів вуглецю та пропонуємо рекомендовані методи на основі історичних даних, які ви надали Нам через наш Інструмент оцінки.
4.2. Вимірювання, звітування та перевірка 
4.2.1. Ми надаємо вам доступ до нашої платформи щоб повідомляти дані про операції на полях і фермах, необхідні для участі в Проекті .  
4.2.2. Ми проведемо аналіз ґрунту на Ваших полях за власний рахунок.
4.2.3. На основі наданих Вами даних та за допомогою інших засобів, таких як технології та телематики дистанційного зондування, Ми оцінюємо та розраховуємо викиди вуглецю з використанням складних методів моделювання вуглецю в ґрунті та зміни вмісту вуглецю у ґрунті Полів.
4.2.4. Ми розраховуємо кількість видалень або скорочень CO2e (скорочення не створюють жодних проектних кредитів) та еквівалентну суму проектних кредитів, в залежності від органу сертифікації та його методології.
4.2.5. Ми використовуємо надані вами дані для підготовки всієї документації, необхідної для перевірки та надання проектних кредитів.
4.3. Керування Вуглецевим Проектом
Ми керуємо Вуглецевим Проектом, тобто використовуємо Сертифікатор для сертифікації та реєстрації Вуглецевого Проекту та відстеження перевірки, видачі, депонування, перекладу, анулювання та/або вилучення кредитів проекту.
Що станеться, якщо зміниться правила отримання сертифіката чи найкращій практики?
Ми регулярно переглядаємо Принципи Проекту, щоб переконатися, що вони продовжують втілювати в собі передовий досвід та науковий консенсус, а також Правила Сертифікації, та відповідним чином переглядаємо Принципи Проектy , повідомляючи вас про це не менше ніж за 30 днів, якщо потрібно щось змінити (наприклад, щодо наступного Вуглецевого циклу).
5. ЗБІР ТА ОБРОБКА ДАНИХ ВУГЛЕЦЕВОГО ПРОЕКТУ 
5.1. Збір та обробка даних Вуглецевого Проекту є дуже важливим завданням, і ми повинні працювати в команді, щоб переконатися, що у нас є всі необхідні та правильні дані для перевірки та сертифікації проектних кредитів.
5.2. Всі дані будуть надіслані з використанням нашої Платформи та необхідних інструментів.
5.3. Ви повинні завжди достовірно реєструвати та завантажувати дані, пов'язані з Вуглецевим Проектом, і Ви повинні вносити щорічні дані моніторингу Вуглецевого Проекту на Платформу в очікуваному форматі не пізніше дати, визначеної eAgronom на початку кожного року протягом терміну дії нашої співпраці. 
5.4. Підписуючи Фермерський Вуглецевий Контракт, Ви погоджуєтесь з тим, що Ваші дані щодо участі в інших програмах екологічного кредитування, зміни практики, змін у Вашій сільськогосподарській діяльності (наприклад, скорочення використання палива та добрив), дані моніторингу ґрунту, а також будь-які інші дані, пов'язані з для Вуглецевого Проекту і повинні бути надані Органом з верифікації або Органом із сертифікації, або третьою стороною (наприклад, постачальнику послуг з аналізу ґрунту) можуть бути надані відповідній стороні, яка вимагає ці дані, з метою надання Вам послуги згідно з Умовами eAgronom або іншими відповідними умовами використання продукту та для обмежених цілей, описаних у цьому розділі. eAgronom може використовувати зведені та знеособлені дані з єдиною метою покращення продуктів та послуг, які пропонує eAgronom. Результати не включатимуть або не будуть розкривати Вашу особу або комерційну таємницю.. 
5.5. Контроль особистих даних. Для надання наших послуг ми, ви та наші партнери можемо експортувати, імпортувати, збирати та/або іншим чином обробляти персональні дані («персональні дані»), що належать особам, які захищені відповідно до Загального регламенту ЄС із захисту даних EU 2016/679 (GDPR) та інші застосовні закони про захист даних та конфіденційність. Наша Політика конфіденційності докладно описує ролі, права та обов'язки Сторін щодо Персональних даних та допомагає нам і вам дотримуватись GDPR. Кожна Сторона несе одноосібну відповідальність за дотримання законів про захист даних та виконання всіх своїх відповідних зобов'язань перед третіми сторонами, включаючи суб'єктів даних та наглядові органи.
5.6. Конфіденційність.
5.6.1. Умови eAgronom, а також будь-яка інша конфіденційна чи службова інформація, яку ми надаємо вам, вважаються нашою конфіденційною інформацією відповідно до Умов eAgronom. 
5.6.2. Ваші дані, пов'язані з виконанням Вуглецевого Проекту, зібрані відповідно до Умов eAgronom, вважаються Вашою конфіденційною інформацією. eAgronom може розкривати будь-яку таку інформацію в міру необхідності Органу з сертифікації, Органу з верифікації, партнеру по співпраці (дистриб'ютору) або субпідряднику або іншій третій стороні, яка має обґрунтований інтерес до розкриття інформації (включаючи, крім іншого, будь-якого набувача будь-яких Проектних кредитів), наприклад, регіон проектних кредитів та реалізовані практики), якщо це необхідно для виконання Вуглецевого Проекту, завершення перевірки Вуглецевого Проекту або завершення перевірки, видачі, передачі, вилучення або анулювання проектних кредитів.

Захист ваших даних дуже важливий для нас, і ми ставимося до цього серйозно. Як зазначалося вище, ми передаємо ваші дані відповідним сторонам лише в тому випадку, якщо це необхідно для реалізації Карбонового проекту. Наприклад, ми ділимося частиною ваших даних з верифікаційним органом, тільки якщо він спеціально запитує про питання x, y або z, і зберігаємо їх анонімність, коли це можливо. Наші партнери по співпраці або кінцеві покупці можуть знати регіон, де були отримані кредити, але ми ніколи не передаємо ваші контакти, точне місцезнаходження вашої ферми або будь-які деталі про вашу ферму або управління фермою без вашої згоди.

5.6.3. До закінчення терміну дії або припинення дії Умов eAgronom кожна Сторона зобов'язується не використовувати та не розкривати будь-яку конфіденційну інформацію, за винятком випадків, коли:

 • прямо дозволено робити це відповідно до Умов eAgronom; або
 • потрібно зробити це згідно із законом або відповідно до будь-якого наказу суду або іншого компетентного органу або трибуналу; або
 • на таке розкриття було отримано згоду іншої Сторони у письмовій формі (у такій згоді не повинно бути необґрунтовано відмовлено чи відкладено); або
 • це зобов'язання не поширюється на професійних консультантів Сторони, які пов'язані з такою Стороною зобов'язанням щодо збереження конфіденційності, яке поширюється на будь-яку інформацію, що розкривається.
 • якщо від Сторони потрібно розкрити будь-яку інформацію, Сторона, яка розкриває, повинна докласти розумних зусиль для проведення консультацій з іншою Стороною до будь-якого такого розкриття.

5.7. Що станеться з даними, якщо ви залишите Вуглецевий Проекту?
Ми зберігаємо зібрані дані протягом 2 років після закінчення терміну дії Вуглецевого Проекту(40 років), і Ви також повинні зберігати та надавати нам та Органу з перевірки всі записи (включаючи електронні записи) всіх даних, пов'язаних з Вуглецевим Проектом, за адресою на Наш запит або запит органу з перевірки. Ви погоджуєтесь з тим, що ми можемо віддалено контролювати Поля протягом 40 років (до кінця Вуглецевого Проекту), переконатися, що не відбувається відміни та втрати постійності, що має бути покрито з Буферу постійності з боку Органу сертифікації..
5.8. Ми маємо право перевіряти Ваші дані
Ми маємо право перевіряти дані моніторингу Вуглецевого Проекту, включаючи, крім іншого, використання аерофотознімків або дистанційних зображень та зондування протягом очікуваного терміну виконання Вуглецевої Проекту. Такий аудит може включати відвідування ферми та запит додаткових даних. Ми покриваємо витрати на контрольні та перевірочні аудити, якщо під час аудиту не буде виявлено надання неправдивих даних. У випадку, якщо ми виявимо, що Ви надали неправдиві дані під час моніторингу та перевірки Вуглецевого Проекту, Ви повинні покрити або відшкодувати всі відповідні витрати на моніторинг та перевірку.
5.9. Чи потрібно продовжувати збирати дані, якщо Ви залишаєте наш Вуглецевий Проект?
Якщо Ви залишаєте наш проект і починаєте застосовувати сталі практики на полях, які були перераховані в рамках нашого проекту, Ви все одно повинні завершити збір даних для поточного вуглецевого циклу і надати нам ці дані. Ми продовжимо моніторинг ваших полів за допомогою супутників після завершення поточного вуглецевого циклу.
6. ЯК І КОЛИ БУДУТЬ ВИДАВАТИСЯ ПРОЕКТНІ КРЕДИТИ?
6.1. Ми (якщо застосовно разом з нашим партнером по співпраці) вживаємо всіх необхідних кроків як ініціатора проекту, які можуть знадобитися відповідно до відповідних Правил сертифікації для перевірки та реєстрації Вуглецевого Проектy , а також для перевірки та видачі кредитів проекту. Для цього Ви безвідклично та виключно надаєте, передаєте, передаєте, переуступаєте та продаєте нам всі права та інтереси щодо всіх Атрибутів вуглецю, включаючи, крім іншого, право повідомляти про Атрибути вуглецю Сертифікуючому органу з метою про видачу проектних кредитів, і ви негайно надаєте нам чи нашому партнерові співробітництва всі дозволи, які можуть знадобитися для підтвердження Вуглецевого Проектy або для перевірки чи видачі проектних кредитів.
6.2. Усі Кредити проекту видаються на наш номінальний рахунок або на номінальний рахунок нашого партнера зі співробітництва Сертифікуючим органом відповідно до графіка, який визначається на наш розсуд відповідно до відповідних Правил Сертифікуючого органу, але орієнтовно протягом року після завершення подання даних про відповідне господарство.
Це означає, що проектні кредити можуть бути видані за кожен рік, але перевірка займе деякий час, тому кредити будуть видаватися не відразу наприкінці кожного року практики, а після того, як орган із сертифікації перевірить усі дані та процеси, щоб переконатися, що немає грінвошинга.
6.3. Видача здійснюється відповідно до відповідних Правил Сертифікуючого органу та вважається завершеною, коли відповідні Кредити проекту зараховуються на рахунок eAgronom або в Постійний буфер, якщо Правилами Сертифікуючого органу не передбачено інше. Кредити проекту, які виділяються у буфер постійного використання, називаються кредитами буфера, і вони виділяються у буфер постійного використання без будь-якої компенсації Фермеру та eAgronom відповідно до відповідних Правил Сертифікації. Точну частку буфера сталості вказано в Правилах органу з сертифікації, Принципах Проектy та/або інших правилах та положеннях, які можуть час від часу застосовуватися до Вуглецевого Проектy та Кредитів проекту (орієнтовно близько 20-25%).
6.4. Чи потрібно вам щось платити за процес сертифікації або видачу?
Ні, Вам не потрібно нічого додатково платити за Сертифікацію або Випуск, оскільки ви платитимете Нам комісію в Торгових кредитах у розмірі, зазначеному в Контракті на викиди вуглецю з фермерами, та на підставі розрахунків, описаних у розділі «Компенсація» нижче. Ми зобов'язуємося сплачувати будь-які збори та збори, що стягуються Органом з сертифікації та Органом з верифікації для покриття адміністративних витрат, пов'язаних з валідацією Вуглецевого Проекту, перевіркою та видачею проектних кредитів, за винятком таких витрат, які Фермер явно поніс, зобов'язується нести відповідно до Умов eAgronom.
6.5. Скільки кредитів буде видано?
Передбачувані проектні кредити, які, як очікується, будуть генеруватися та видаватися відповідно до Умов eAgronom та Вуглецевого Проекту протягом Періоду кредитування проекту, можуть бути розраховані за допомогою Нашого вуглецевого оцінювача, доступного на Наший Платформі, але майте на увазі, що розрахунки є приблизними. і можуть відрізнятися від фактичних результатів, оскільки є багато факторів, які можуть вплинути на секвестрацію вуглецю, в основному методи, які ви приймете. Будь ласка, майте на увазі, що Видача Проектних Кредитів залежить як від Наших, так і Ваших дій, а також від схвалення Сертифікатором,.
7. ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ВИДАЧІ?
7.1. Спочатку поговоримо про нашу компенсацію
В обмін на виконання Вуглецевого Проекту Ми надаємо Вам Комерційні кредити або грошову компенсацію, і Ми зберігаємо частку Комерційних кредитів без компенсації як плати за Наші послуги, за винятком невиконання зобов'язань, і в цьому випадку Фермер не отримує компенсації. Частка Торгових кредитів, що підлягає передачі Фермеру, вказана у Вуглецевому Контракті з фермером. Для ясності, частка Торгових кредитів, що підлягає передачі фермеру, розраховується так: (Проектні кредити - Буферні кредити) * Частка фермера, визначена у Контракті на викиди вуглецю з фермером.
Ви повинні будете безвідклично та на невизначений термін уповноважити Нас виключно управляти Торговими Кредитами від Вашого імені на підставі Ваших наступних інструкцій, наданих не пізніше 30 червня відповідного Вуглецевого Циклу:

 • Уповноважити нас продавати ваші торгові кредити; та/або
 • Скасувати ваші торгові кредити.

7.2. Якщо ви бажаєте продати свої торгові кредити
Ми вкажемо у вашому обліковому записі, скільки торгових кредитів ви отримали як компенсацію в рамках Вуглецевого Проекту. Після того, як ви вирішите продати свої торгові кредити або не вирішите списати свої торгові кредити до 30 червня відповідного вуглецевого циклу, ми виконаємо ваш ордер на продаж або передамо його нашому партнерові співпраці для виконання за ринковими цінами та виплатимо вам виручку. від такого продажу протягом 30 днів Ми отримали виручку від такого продажу.
7.3. Якщо ви хочете скасувати свої торгові кредити.
Ви повинні будете зробити відповідний вибір на нашій Платформі до 30 червня відповідного Вуглецевого циклу, щоб погасити кількість Торгових кредитів, яку Ви бажаєте погасити. Якщо ви не прийняли рішення про списання ваших Торгових кредитів до 30 червня відповідного Вуглецевого циклу, ви уповноважуєте Нас продати ваші Торгові кредити за ринковими цінами і виплатити вам виручку від такого продажу протягом 30 днів після того, як ми отримаємо виручку від такого продажу.
Списання є необоротним, тобто, після того, як ви списали свої торгові кредити, ви не можете вирішити продати свої торгові кредити або зробити щось ще, крім списання. Причина цього проста: Реєстр анулює списані кредити та видасть довідку про списання кредитів. Відставка, наприклад, використовується для обліку власних викидів вуглецю фермером.
7.4. Надсилання замовлень на продаж або зняття
Замовлення на продаж або вилучення можуть бути подані лише через нашу платформу. Замовлення можна подавати до 30 червня відповідного Вуглецевого циклу. Після цього Ми автоматично почнемо продаж Ваших Торгових Кредитів, якщо Ви не вирішите інакше. Щоб подати заявку, вам потрібно буде зробити відповідний вибір на нашій Платформі. У випадку, якщо подача замовлень недоступна на нашій Платформі, будь ласка, надішліть своє замовлення на адресу info@eagronom.com. Важливо відзначити, що, подаючи Замовлення, ви берете на себе зобов'язання продати свої Торгові кредити або зняти свої Кредити. Ви можете скасувати замовлення у нас тільки до того, як ми передамо ваше замовлення нашому партнеру по співпраці або Засвідчувачу. Будь ласка, майте на увазі, що через швидкість виконання ордерів запит на скасування може не надійти вчасно, щоб скасувати раніше подані ордери. 
7.5. Податок на додану вартість
Усі суми, зазначені в Умовах eAgronom, не включають будь-які застосовні утримання, податок з продажу або податок на додану вартість («ПДВ»), що стягується з постачання або постачання, для яких такі суми становлять повне або частину відшкодування для цілей ПДВ. Обробка ПДВ будь-якої поставки відповідно до Умов eAgronom визначається відповідно до законодавства про ПДВ тієї юрисдикції, де вважається, що операція з оподатковування для цілей ПДВ має місце. Якщо ПДВ належним чином оподатковується будь-якою такою поставкою або поставками, Сторона, що приймає, сплачує передавальній Стороні суму, рівну ПДВ, якщо такою є, що стягується в юрисдикції Сторони, що передає; за умови, однак, що (i) така сума має бути сплачена лише після того, як Сторона-постачальник надасть Стороні-одержувачу дійсний рахунок-фактуру ПДВ щодо цієї суми; та (ii) Сторона, що отримує, не зобов'язана здійснювати будь-який платіж передавальної Стороні щодо ПДВ, який Сторона, що отримує, повинна самостійно обчислити відповідно до правила зворотного нарахування або будь-якої аналогічної системи в юрисдикції Сторони, що отримує.
8. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ
8.1. Як довго договір залишається в силі?
8.1.1. Наші відносини відповідно до Умов eAgronom залишаються чинними протягом Періоду кредитування проекту (до 2043 року (включно)) або до його припинення. Термін дії Проекту повинен становити не менше 40 років, загалом, починаючи з дати початку Проекту, тому після Періоду кредитування Проекту або припинення дії Вашого Вуглецевого контракту умови, що регулюють діяльність з моніторингу, збережуться до 40 років. Умови, що регулюють управління кредитом, залишаються чинними доти, доки Ви не спишете Торгові кредити або не отримаєте грошові надходження від процесу продажу Торгівих кредитів відповідно до Розділу 7.
8.1.2. Ви можете розірвати договірні відносини після закінчення 5-річного проектного періоду, надіславши нам повідомлення про це не пізніше, ніж через 30 днів після закінчення 5-річного проектного періоду. Наші договірні відносини автоматично поновлюються на наступний 5-річний проектний період, якщо Ви не подали повідомлення про розірвання договору. Контракт продовжує поновлюватися таким чином до кінця Періоду кредитування проекту. Зауважте, однак, що протягом першого вуглецевого циклу Фермерський вуглецевий контракт не може бути розірваний.
8.1.3. Якщо ви бажаєте достроково розірвати свій контракт до закінчення кожного 5-річного періоду проекту, ви повинні будете передати нам право власності на непродані торгові кредити та/або грошові кошти, отримані від проданих торгових кредитів протягом поточного 5-річного періоду проекту. Ці Торгові кредити або грошові надходження надходять до Буферного пулу eAgronom для покриття можливих зворотних подій у випадку, якщо вуглець буде вивільнений назад в атмосферу. Протягом періоду моніторингу Ви докладаєте всіх можливих зусиль, щоб підтримувати практику, яка не спричиняє витоків або відміни, якої можна уникнути, оскільки будь-яка з цих подій може призвести до анулювання кредиту заднім числом з боку Органу сертифікації.
9. ГАРАНТІЯ ТА ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
9.1. Взаємні запевнення та гарантії. 
Кожна Сторона заявляє та гарантує: (a) що вона належним чином організована, існує на законних підставах та має гарну репутацію відповідно до законів своєї юрисдикції про реєстрацію чи організацію, та що вони мають повноваження та повноваження для прийняття та виконання зобов'язань відповідно до Умов eAgronom. ; (b) що виконання та виконання Умов eAgronom не буде суперечити чи порушувати будь-яку іншу угоду, стороною якої вона є або якою вона пов'язана, або будь-який наказ, рішення, постанова чи інше обмеження, що застосовується до неї; та (c) що Умови eAgronom являтимуть собою дійсне зобов'язання такої Сторони, що має обов'язкову силу, і будуть підлягати примусовому виконанню щодо такої Сторони відповідно до її умов.
9.2. Заяви та гарантії від фермера. 
Ви заявляєте та гарантуєте нам, що:

 • Ви не берете участі в інших програмах або проектах, спрямованих на скорочення викидів парникових газів та/або посилення поглинання вуглецю ґрунтом щодо Полів, які є частиною Карбонового проекту, і Ви не отримуєте жодних інших стимулів, фінансових або інших засобів (за винятком державних екологічних програм або інших державних субсидій) для здійснення сільськогосподарської діяльності, передбаченої Умовами eAgronom, без попереднього погодження з Нами після проведення внутрішньої оцінки сумісності;
 • Ви не укладали жодних угод або домовленостей про передачу, обтяження або відчуження будь-яких прав чи інтересів у Проектних кредитах або будь-яких інших одиницях скорочення або видалення ПГ, що стосуються Поля;
 • Усі Ваші рахунки та фінансові звіти були підготовлені відповідно до належних принципів бухгалтерського обліку та дають достовірне та достовірне уявлення про фінансове становище та результати Вашої діяльності;
 • Всі Ваші документи та дані, надані Нам згідно з Умовами eAgronom, є достовірними, точними, повними та не вводять в оману у всіх суттєвих відносинах;
 • У вас є дійсний та незаперечний юридичний контроль над Полями, переліченими у списку полів, на підставі, наприклад. право власності, узуфрукт, особисте право користування, договір оренди, договір на право безоплатного користування або на підставі іншого договірного чи юридичного документа, якого достатньо для вирощування сільськогосподарських культур та здійснення Вуглецевого Проекту на Полях на умовах eAgronom. Ви надасте нам додаткові докази своїх прав на запит;
 • Ви дотримуєтеся всіх законів, постанов, дозволів та ліцензій (включаючи, крім іншого, закони, що стосуються захисту навколишнього середовища), які застосовуються або регулюють виконання Вуглецевого Проекту та виконання Умов eAgronom, та відсутні діючі, очікувані чи загрозливі судові чи інші судові чи нормативні розгляди проти вас;
 • Відсутні факти чи обставини, що стосуються Вашого бізнесу, які не були прямо розкриті Вами Нам і які, у разі їх розкриття, могли б обґрунтовано вплинути на Наше рішення укласти з Вами угоду.
 • Ви не брали участь і не будете брати участь протягом терміну дії цієї угоди в шахрайстві, хабарництві, корупції, злочинній організації, відмиванні грошей, фінансуванні тероризму, злочинах, пов'язаних з тероризмом, або злочинах, пов'язаних з терористичною діяльністю, дитячою працею людьми і дотримується застосовних міжнародних та національних законів, правил (у тому числі місцевих) та конвенції.

10. КОЛИ ЩОСЬ ПІДЕ НЕ ТАК
10.1. Спочатку ми повинні розділити дві події: Відворот, якого можна уникнути, і неминучий поворот.
10.1.1. У випадку неминучої реверсії Реєстр проведе переоцінку регіонального базового рівня, оскільки можуть відбутися зміни в базових запасах вуглецю. Проект не може отримувати кредити на викиди парникових газів за рахунок збільшення темпів поглинання в результаті природного відновлення після неминучої реверсії, поки втрати від неминучої реверсії не будуть відшкодовані.
10.1.2. У випадку відшкодування, якого можна уникнути, жодні наступні проектні кредити не будуть видаватися Вуглецевому проекту доти, доки дефіцит не буде виправлено. Дефіцит еквівалентний повній сумі сторнування, включаючи викиди парникових газів від втрат для Вуглецевого проекту та базові запаси вуглецю. Якщо ми виявимо аномальні витоки і Ви продали будь-які Торгові кредити, то, на жаль, ці Торгові кредити вважатимуться втраченими, і Ви повинні будете повернути кошти, отримані від проданих Торгових кредитів..
10.2. Що станеться, якщо щось піде не так, і це вплине на вашу продуктивність?
Ви повинні негайно (не пізніше ніж за 7 (сім) днів) повідомити Нас у письмовій формі (info@eagronom.com) про будь-які обставини, які можуть суттєво вплинути на Вашу здатність дотримуватися Умов eAgronom, особливо Принципів Проекту..
10.3. Що станеться, якщо станеться подія невиконання зобов'язань?
10.3.1. Якщо будь-якій із Сторін стає відомо про те, що стосовно іншої Сторони сталося Випадок невиконання зобов'язань, вона повинна негайно повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Сторона, яка порушила зобов'язання, може виправити Випадок невиконання зобов'язань протягом десяти днів з моменту отримання повідомлення.
10.3.2. У разі настання Випадку невиконання зобов'язань по відношенню до Вас і невиконання Вами зобов'язань по усуненню Випадку невиконання зобов'язань, Ми маємо право негайно розірвати договірні відносини та/або вимагати, щоб протягом 60 днів Ви автоматично перевели Нам без будь-якої компенсації ті Випущені торгові кредити, які Ми перерахували на Ваш рахунок eAgronom, або, у разі неможливості переуступки Випущених торгових кредитів, Ви зобов'язуєтесь відшкодувати Нам вартість Випущених торгових кредитів, які Ми перерахували Вам, виходячи з ринкової вартості Торгових кредитів на рік виникнення невиконання зобов'язань:

 • будьте автоматично передавати Нам без будь-якої компенсації такі Випущені Торгові Кредити, які Ми перевели на ваш рахунок у eAgronom, або у разі неможливості передачі Випущених Торгових Кредитів компенсувати Нам вартість Торгових Кредитів, які Ми перевели Вам на підставі ринкової вартості Торгових кредитів за рік дефолту.
10.3.3. У випадку невиконання зобов'язань щодо нас, і ми не можемо усунути випадку невиконання зобов'язань протягом 10 днів з моменту доставки повідомлення, Ви можете розірвати договірні відносини з нами і зберегти будь-яку компенсацію, отриману відповідно до Умов eAgronom. 
10.4. Обмеження відповідальності
10.4.1. Грошова межа. Наша сукупна грошова відповідальність відповідно до Умов eAgronom або у зв'язку з ними обмежується і, наскільки це дозволено законом, за жодних обставин не перевищує загальну суму компенсації, що підлягає виплаті Вам відповідно до Умов eAgronom.
10.4.2. Відсутність непрямих збитків. За жодних обставин Ми не несемо відповідальності за будь-яку непряму чи непряму шкоду або втрачену вигоду з вашого боку у зв'язку з порушенням Умов eAgronom.
10.4.3. Необмежена відповідальність. Жодне обмеження відповідальності, узгоджене в Умовах eAgronom, не застосовується у разі навмисного порушення зобов'язань.
10.5 Форс мажор
10.5.1. Що таке форс-мажор? Обставини, що знаходяться поза контролем Сторони (без обмеження): пожежа, повінь, пандемія, вибух та аварія, війна, страйк, ембарго, урядові вимоги, цивільні та військові влади, цивільні заворушення, порушення даних, неможливість забезпечити матеріали або робочу силу, розірвання життєво важливих договорів третіми особами або з будь-якої іншої причини, яка перебуває поза розумним контролем Сторони. Сторона повинна зробити розумні кроки, щоб уникнути чи пом'якшити проміжні події та їх наслідки.
10.5.2. Як діяти, якщо трапився форс-мажор? Якщо Сторона («сторона, що стосується») не може або припускає, що вона не зможе виконати зобов'язання відповідно до Умов eAgronom через виникнення форс-мажорних обставин, вона повинна надати іншій Стороні («Недоторкана сторони») письмове повідомлення електронною поштою з докладною інформацією про форс-мажорні обставини («Повідомлення про форс-мажорні обставини») протягом 7 днів після того, як стало відомо про такі форс-мажорні обставини.
10.5.3. Якщо Сторона не може виконати зобов'язання відповідно до Умов eAgronom через настання форс-мажорних обставин, таке невиконання: (i) дозволено протягом часу і в тій мірі, в якій виконання не допускається форс-мажорними обставинами. , але тільки протягом цього часу і настільки; і (ii) не тягне за собою будь-якої відповідальності Неторканої сторони за будь-які збитки або збитки, що виникли в результаті або якимось чином пов'язані з таким невиконанням зобов'язань під час настання Форс-мажорних обставин.
10.5.4. Сторона докладає всі розумні зусилля для усунення або пом'якшення відповідних наслідків Форс-мажорних обставин.
10.5.5. Форс-мажорні обставини не звільняють Сторону від будь-яких зобов'язань відповідно до Умов eAgronom, які вона може виконувати, незважаючи на виникнення Форс-мажорних обставин, включаючи будь-яке зобов'язання щодо надання будь-якого повідомлення відповідно до Умов eAgronom.
10.5.6. Якщо внаслідок форс-мажорних обставин Ви не можете виконати зобов'язання за Умовами eAgronom, і таке невиконання триває протягом 6 місяців з дати отримання нами повідомлення про форс-мажорні обставини, а Ми не можемо домовитися про взаємоприйнятні альтернативні способи виконання намірів Умов eAgronom до кінця такого періоду, Ми можемо розірвати договірні відносини, направивши Вам письмове повідомлення. Якщо таке розірвання відбудеться, то базовий рівень буде переоцінено відповідно до правил та стандартів Сертифікатора.
10.6. Вирішення конфліктів
10.6.1. Якщо вам стане відомо про будь-які претензії і ви домагатиметеся відшкодування збитків, або якщо у нас виникне будь-яка суперечка, яку необхідно вирішити, негайно повідомте нам про свої побоювання в письмовій формі, і ми зробимо те саме для вас. Спочатку ми спробуємо вирішити будь-яку суперечку між нами шляхом мирних переговорів протягом 60 днів, і якщо переговори не увінчаються успіхом, то будь-яка суперечка, розбіжність або претензія, що виникають з або пов'язані з Умовами eAgronom або їх порушенням, припиненням або недійсністю, остаточно врегулюються. у Харьюському повітовому суді (по-естонськи Harju Maakohus) як суд першої інстанції.
10.6.2. Умови eAgronom та будь-які позадоговірні зобов'язання, що виникають з Умов eAgronom або у зв'язку з ними, регулюються законами Естонської Республіки. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG) не застосовується до наших умов або угод.
10.7. Подільність. 
Якщо будь-яка частина Умов eAgronom буде визнана недійсною або не має позовної сили, таке рішення не тягне за собою недійсності будь-якого іншого положення Умов eAgronom, однак Сторони повинні спробувати шляхом сумлінних переговорів замінити будь-яку частину Умов eAgronom, яка, таким чином, вважається недійсною або нездійсненним для реалізації комерційних намірів Сторін під час підписання Умов eAgronom. Нездатність Сторін дійти згоди про заміну становища впливає дійсність інших частин Умов eAgronom.
10.8. Без відмови. 
Нездатність будь-якої Сторони в будь-який час вимагати виконання будь-яких положень Умов eAgronom жодним чином не впливає на її право на примусове виконання, і відмова будь-якої Сторони від будь-якого порушення будь-якого положення Умов eAgronom не повинна тлумачитися як бути відмовою такої Сторони від будь-якого подальшого порушення такого положення або відмовою такої Сторони від будь-якого порушення будь-якого іншого положення цієї Угоди.
11. ІНШІ ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА
11.1. Електронне прийняття умов. Ці Умови eAgronom і будь-які поправки до них, якими б способами вони не були прийняті, будуть розглядатися у всіх відносинах як початковий договір і будуть вважатися такими, що мають таку ж зобов'язуючу юридичну силу, як би це була його оригінальна підписана версія, доставлена особисто. або підписані цифровим або електронним підписом. Жодна із Сторін цієї Угоди не стверджуватиме, що договір не був укладений за цією Угодою на підставі або (i) використання електронних засобів для позначення прийняття Умов eAgronom; або (ii) той факт, що будь-який підпис або прийняття цих Умов eAgronom було передано або повідомлено за допомогою електронних засобів; і кожна Сторона безвідклично та на невизначений термін відмовляється від будь-яких пов'язаних претензій.
11.2. Електронне повідомлення. Будь-які повідомлення або інші повідомлення, надані Нами, включаючи ті, що стосуються змін цих Умов eAgronom, будуть надіслані електронною поштою. Повідомлення, надіслане електронною поштою, вважатиметься отриманим у наступну дату надсилання такого електронного листа, а зміни будуть застосовуватися з дати, зазначеної в електронному листі, але не раніше, ніж через 14 днів після отримання електронного листа.
11.3 Призначення. Фермер не може передаватися або передавати будь-якій особі свої права або обов'язки щодо Умов eAgronom без письмової згоди eAgronom (у якій не можна необґрунтовано відмовляти або відкладати). Для цих цілей нерозумно відмовляти у згоді на поступку або передачу всіх прав та обов'язків Фермера у випадку правонаступника або одержувача, який (i) явно здатний виконувати зобов'язання цедента або передавальної особи відповідно до eAgronom. умови; (ii) має фінансове становище не гірше, ніж у цедента або передавальної особи на дату, коли така особа стає стороною Умов eAgronom; (iii) демонстративно здатний продовжувати забезпечувати безпеку та/або гарантії ефективності, принаймні, рівні тим, що надаються (або мають бути надані) цедентом або передавальною особою; та (iv) має зареєстрований офіс у тій самій юрисдикції, що й у цедента чи передавальної особи.
eAgronom може поступитися або передати будь-якій компанії своєї групи будь-які свої права або обов'язки щодо Умов eAgronom без згоди Фермера.
11.4. Незалежні підрядники. Сторони Умов eAgronom є і залишаються незалежними сторонами, і ніщо в Умовах eAgronom або будь-які обставини, пов'язані з їх виконанням, не можуть призвести до будь-якого партнерства чи спільного підприємства між Сторонами або зробити одну Сторону агентом іншою. Жодна із Сторін не повинна мати або заявляти, що вона має будь-які повноваження, права чи повноваження пов'язувати іншу Сторону будь-якими зобов'язаннями або зобов'язаннями, або приймати на себе або створювати будь-які зобов'язання чи відповідальність від імені іншої Сторони, за винятком випадків, спеціально передбачених в eAgronom Умовах.
11.5. Зміна у законі. Якщо протягом Періоду кредитування Проекту або після нього відбувається зміна законодавства (чи то за вказівкою будь-якого уряду, регулюючого органу, Реєстру чи іншим чином), якого Сторона зобов'язана дотримуватись, і внаслідок цього Сторона не може дотримуватись одного або кількох суттєвих положень Умов eAgronom, то за письмовим запитом Сторони сумлінно зустрічаються і прагнуть погодити поправки (якщо є) до Умов eAgronom, необхідні та доречні для обліку змін, тому що Умови eAgronom можуть залишатися чинними. Якщо Сторони не можуть погодити поправку до Умов eAgronom протягом 60 днів з моменту направлення Стороною письмового запиту відповідно до цього пункту, будь-яка Сторона може розірвати договірні відносини відповідно до Умов eAgronom. 
11.6. Мова. Ці Умови eAgronom можуть бути доступні на нашій Платформі англійською та іншими мовами. У разі виникнення розбіжностей щодо значення Умов eAgronom англомовна версія Умов eAgronom, доступна на Платформі, має пріоритет над версією іншими мовами.

Headline Goes Here Lorem Ipsum

Subheadline text goes here lorem ipsum dolor.