Принципи вуглецевої програми eAgronom

Основні важливі умови роботи вуглецевої програми eAgronom

Це вимоги для отримання підтвердженого ззовні та визнаного у всьому світі сертифікату для наших квот на викиди вуглецю, який необхідний для доступу до глобального ринку добровільних преміальних викидів вуглецю та отримання надійних, високих продажних цін на викиди вуглецю для оплати агровиробникам. eAgronom сертифікує свою вуглецеву програму і реєструє свої кредити в Verra, найбільш визнаному і гідному довіри органі з сертифікації вуглецевих кредитів у світі. Понад 60% глобальних добровільних транзакцій за вуглецевими кредитами здійснюються за допомогою сертифікованих Verra кредитів. Наступні принципи ґрунтуються на методології Verra VM0042 для покращеного управління сільськогосподарськими землями, версія 2.0.

Будь ласка, уважно вивчіть наведені нижче принципи вуглецевої програми eAgronom!

Вуглецевий проект наразі застосовується лише до орних земель, включаючи ріллю, тимчасові пасовища та періодичні перелоги, а також постійні пасовища.

Проекти повинні підтвердити так звану додатковість. Проекти можуть вважатися додатковими, якщо їх діяльність:

 • Очікується, що вони створять додаткові переваги порівняно з початковим базовим сценарієм.
 • Не вимагаються законом (наприклад, якщо за законом вимагатиметься покривна культура).
 • Стимулюють зміни на фермах у бік секвестрації вуглероду або скорочення викидів.
 • Не було б розпочато або продовжено без підтримки, наданої Проектом (наприклад, агрономічна підтримка, кількісна оцінка впливу, фінансові стимули або визнання сталих зусиль).

Вуглецевий проект дозволить фермерам отримувати вуглецеві доходи протягом 20 років від початку проекту (2023 рік), тобто до 2043 року (включно). Період кредитування заходів із секвестрування триватиме до 2042 року з періодом моніторингу 40 років, тобто моніторинг повинен тривати до 40 років від початку проекту, щоб забезпечити постійність поглинання вуглецю (Стандарт VCS v4.6, розділ 3.2.24), тобто до 2062 року (включно). У випадку, якщо тривалість періоду моніторингу буде змінена компанією Verra, новий період моніторингу буде автоматично застосований до полів, включених до проекту. Виконання заходів з моніторингу повністю покривається за рахунок eAgronom.

Звітний пул вуглецю, в якому проводиться секвестрація вуглецю, може включати органічний вуглець ґрунту та деревну біомасу.

Наступні методи ведення сільського господарства зараз схвалені та присуджені Вуглецевому Проекту (якщо можна застосувати):

 • Перехід від традиційних практик до практик ґрунтозахисного землеробства на орних землях, які включають орні землі та тимчасові пасовища:
  • Зменшення пошкодження ґрунту, забезпечивши при цьому хорошу структуру ґрунту:
   • без обробітку ґрунту;
   • смуговий обробіток ґрунту;
   • зменшити кількість проходів по полю;
   • зменшення глибини обробітку ґрунту;
   • відсутність оранки (хоча періодична оранка, не частіше 1 разу на 6 років, для боротьби з бур'янами допускається)
   • ;
 • Збільшити ґрунтовий покрив:
  • Запровадити або збільшити частоту покривних культур (або проміжних культур):
   • Якщо погода та сівозміна дозволяють, включіть покривну культуру між збиранням урожаю та наступною культурою; 
   • Поліпшити якість покривних культур і адаптованість до місцевих умов і періоду року; 
   • Підсів і змішане вирощування (наприклад, супутнє вирощування); 
   • Розглядайте посіви озимих як спосіб укриття землі за відсутності будь-якого покриття;
   • Зелені пари (тобто щорічні пари, які засіваються) розглядаються як цілорічна покривна культура. Це не стосується чорних парів (парів, які підлягають боротьбі з бур'янами і не засіваються) або природних парів (не обробляються і не засіваються). Таким чином, Проект заохочує використання зелених парів порівняно з іншими формами парів
 • Управління пожнивними рештками: залишайте якомога більше пожнивних решток на Полі після збору врожаю, таким чином збільшуючи біомасу, що залишається на полі, і захищаючи ґрунт від ерозії та випаровування вологи.
 • Зменшення внесення азотних добрив:
  • принаймні на 5% в абсолютному вимірі порівняно з базовим рівнем;
  • Застосування органічних добрив є додатковим вкладом вуглецю і генерує вуглецеві кредити лише в тому випадку, якщо вони вироблені на фермі, а не куплені ззовні, наприклад:
   • Заохочується використання сільськогосподарського гною,  дигестату або стічної рідини при заміні синтетичних джерел азотних добрив;
   • скоригувати сівозміну, щоб використовувати бобові (як товарні, так і покривні культури), які будуть природним джерелом азоту;
 • Сівозміни на полях, що беруть участь у Вуглецевому проекті, можуть змінюватися або оптимізуватися в результаті застосування вищезазначених практик.

Наступні сільськогосподарські практики наразі не можуть бути винагороджені, але будуть розглянуті в рамках проекту в майбутньому (якщо буде можливість подати заявку):

Практики на орних землях:

 • Агролісомеліорація для збільшення накопичення вуглецю в деревній біомасі та азоту в ґрунті.
 • Дерева або кущі, висаджені між культурами всередині полів.
 • Ряди дерев або кущів, висаджені на кордонах полів (живоплоти).
 • Ротаційний випас худоби.
 • Випас худоби на покривних культурах, пожнивних рештках, іноді на перелогах.
 • Покращення управління водними ресурсами та зрошення.

Практики на постійних пасовищах:

 • Ротаційний випас худоби.
 • Збільшення видового різноманіття та інтродукція бобових культур
 • Критерії для участі в нашому Вуглецевому Проекті наведені нижче. Згідно з вимогами сертифікатора, всі поля, які фермер бажає зареєструвати у Вуглецевому проекті, повинні відповідати переліченим вимогам:
 • Сільськогосподарські угіддя, що беруть участь у проекті, не можуть бути класифіковані як торфовища або водно-болотні угіддя, а також не можуть бути предметом зміни класу землекористування за останні 10 років (жодних полів, що виникли в результаті нещодавнього перетворення земель, наприклад, вирубки лісів або перетворення постійних пасовищ на орні землі);
 • На полях не відбувається спалювання біомаси
 • Поля не беруть участі в жодній іншій програмі поглинання вуглецю або викидів парникових газів без схвалення eAgronom після внутрішньої оцінки сумісності через ризики подвійних претензій/обліку впливу.
 • На полях потрібно застосовувати нові сільськогосподарські практики
  • якщо ці практики впроваджувалися понад 2 роки або до квітеня 2023 р. року, територія та види діяльності не є прийнятними для участі в конкурсі.

На сьогоднішній день, через відсутність ясності або простих рішень MRV для конкретних ситуацій, ми не визнаємо застосування практики використання біогумусу в нашому вуглецевому проекті, незважаючи на її позитивний вплив на здоров'я ґрунту та потенційне поглинання вуглецю.
При виборі своїх полів враховуйте наступне:

 • Виберіть усі поля, де ви маєте намір застосувати зміну практики протягом контрактного періоду.
 • Поля почнуть генерувати Кредити Проекту, коли в поточному сезоні буде впроваджено принаймні одну зміну практики.
 • Ми наполегливо рекомендуємо застосовувати покривні культури та/або зменшений обробіток ґрунту/відсутність обробітку ґрунту як першу зміну практики, оскільки саме ці практики мають значний вплив на поглинання вуглецю, коли вони впроваджуються як окремі зміни практики.
 • Виключити поля, які становлять високий ризик зміни власника протягом періоду дії договору.
 • Якщо у вас є поле без посівів протягом певного періоду, подумайте про захист ґрунту, вкриваючи його покривними культурами або спонтанним ростом.
 • Якщо вибрані вами поля будуть використовуватися як сіножаті під час реалізації Проекту, пам'ятайте, що ці поля будуть генерувати кредити лише тоді, коли на них з'являться товарні культури або зелений пар в рамках ротації.

Наступні культури можуть увійти в сівозміну, але вони або не генеруватимуть проектних кредитів, або навіть можуть негативно вплинути на рівні поглинання в певному році:

 • Коренеплоди в певні сезони (наприклад, картопля);
 • Овочі;
 • Чорний пар
Як згадувалося раніше, періодична оранка (раз на 6 років) приймається Вуглецевим Проектом, хоча це негативно вплине на кількість проектних кредитів, отриманих на вашому господарстві в даному році.
Аналогічний підхід застосовується і до епізодичного підняття ґрунту.

Вуглецевий проект вимагає від фермерів надання історичних даних про управління господарством за три роки, що передували першій зміні практики, впровадженій в рамках Вуглецевого проекту. Зібрані дані включають: сівозміни, врожайність, методи управління полем, добрива та інші використані ресурси. 

Ці дані будуть використовуватися тільки для вимог сертифікації Вуглецевого Проекту і, можливо, для інших проектів в рамках Вуглецевої програми eAgronom, якщо фермер приєднається до будь-якого іншого проекту, наданого eAgronom, і дані будуть перетинатися між проектами. Дані не будуть продані або використані для будь-яких інших цілей.

Вуглецевий Проект має певну гнучкість у додаванні ферм та полів з часом.

 • Додаткова земельна ділянка може бути додана до Вуглецевого Проекту в будь-який час після отримання згоди eAgronom.
 • Будь-яка нова площа, додана до Вуглецевого Проекту, повинна відповідати вимогам Вуглецевого Проекту.
 • Базовий рівень для нових ділянок, доданих до Вуглецевого Проекту, буде встановлена на основі дати першого впровадження практики на даній ділянці.
 • Нові ділянки, додані до Програми, почнуть генерувати кредити після того, як вони будуть перевірені та підтверджені як частина Програми.

Вуглецевий Проект має певну гнучкість у вилученні ферм та полів.

 

 • Поля або ферми можуть бути видалені з Вуглецевого Проекту в будь-який час після отримання згоди eAgronom.
 • Після того, як поле було видалено з Вуглецевого Проекту, його не можна додати назад. Скоріш за все, воно буде втрачено для будь-якого іншого вуглецевого проекту, до якого ви захочете приєднатися в майбутньому разом з кимось іншим.
 • Рішення про видалення полів/ферм з Вуглецевого Проекту має бути повідомлено eAgronom щонайменше за 30 днів до припинення узгоджених практик на полях.
 • Ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо віддалено контролювати поля протягом усього періоду моніторингу, щоб переконатися у відсутності витоків і втрати сталості. 
 • Якщо ви берете участь у Вуглецевому Проекті менше п'яти років або ми виявляємо аномальні втрати вуглецю, ви повинні будете передати нам право власності на непродані торгові кредити та/або надходження, отримані від проданих торгових кредитів протягом поточного 5-річного періоду проекту. Ці Торгові кредити або грошові надходження спрямовуються до Буферного пулу eAgronom для покриття можливих зворотних подій у випадку, якщо вуглець буде викинутий назад в атмосферу.

eAgronom залучатиме зовнішнього аудитора для перевірки того, що вуглецевий проект генерує вуглецеві кредити відповідно до вимог сертифікатора, а також того, що фермер дотримується умов виконання Фермерського вуглецевого контракту. Очікується, що фермер буде співпрацювати з аудитором під час таких перевірок, які відбуватимуться як шляхом особистого відвідування деяких зареєстрованих полів, так і шляхом безпосереднього обговорення між аудитором та фермерами (враховуючи весь проект, не кожен фермер буде залучений до перевірки).

Витік вуглецю - це термін для позначення ситуації, коли реалізація вуглецевих проектів призводить до збільшення викидів парникових газів за межами проекту. Це неприпустимо. Наприклад, масове збільшення внесення добрив або значне зниження продуктивності фермерських господарств може призвести до витоку вуглецю.

Високоефективна програма видалення вуглецю повинна довести так звану сталість, тобто зробити дуже ймовірним, що вуглець, що зберігається в рамках Проекту, ніколи не буде викинутий в атмосферу. Це означає, наприклад, що Поля, на яких застосовуються методи збереження, не можуть бути знову повернені до традиційного землеробства. Для управління таким ризиком, відповідно до сертифікаційних вимог, Проектa створює лише комерційні кредити, тобто. комерційні кредити приблизно на 75-80% зв'язування вуглецю, що генерується. Решта йде в так званий буферний пул сталості, тобто Перманентний буфер, який використовуватиметься у випадку, якщо певні зовнішні причини змусять скасувати практику. Цей Постійний буфер захищає виробників у рамках проектy , підтримуючи довіру та високі ціни на торгові кредити, що продаються.

Проект вимагає від фермерів надавати дані через нашу Платформу та документацію для кожного Поля, яке буде включено до Проектy , наприклад (але не обмежуючись цим):

 • Їхнє місцезнаходження та довідкові дані;
 • Історичні агрономічні та експлуатаційні дані за три роки;
 • Масштаби запланованих змін практики;

Обсяг запланованої практики змінюється щороку, відповідно до агрономічних та операційних даних за попередній рік.

Бажаєте дізнатися як секвестувати вуглець?