Часті Питання

Виникли запитання? Ми тут, щоб допомогти

Багато практик вуглецевого землеробства вже популярні, коли йдеться про сталий розвиток сільського господарства, регенеративне сільське господарство, пермакультуру або органічне сільське господарство. Хоча існують спільні ідеї між цими сільськогосподарськими практиками, термін "вуглецеве землеробство" тісно пов'язаний із вуглецевими ринками.

Якщо особливу увагу приділяти управлінню земельними ресурсами, то однією з найбільших переваг вирощування органічного вуглецю є здоров'я грунту. Здорові ґрунти підвищують якість врожаю, що може покращити довгострокові потоки доходів і зменшити витрати.

Переваги здорових ґрунтів:

  • Вищий рівень органічної речовини в ґрунті;
  • Краща здатність захоплювати та зберігати вуглець у ґрунті (краще поглинання вуглецю);
  • Покращена структура ґрунту, яка збільшує здатність витримувати зміни погоди;
  • Підвищує стійкість до посухи та повеней, оскільки здорові ґрунти краще поглинають та утримують воду.;

Покращена здатність утримувати більше поживних речовин, що зменшує винос поживних речовин із сільськогосподарських земель у водні джерела.

Видалення вуглецю, також відоме як видалення вуглекислого газу або видалення викидів, відноситься до процесу активного видалення вуглекислого газу (CO2) з атмосфери та його зберігання таким чином, щоб запобігти його викиду назад в атмосферу. У сільському господарстві вуглець зберігається в ґрунті у формі ґрунтового органічного вуглецю.

Вуглецевий кредит — це фінансовий інструмент, який є скороченням або видаленням однієї метричної тонни вуглекислого газу (CO2) або еквівалентних йому парникових газів (ПГ) з атмосфери. Він є частиною ринкового механізму, відомого як вуглецева торгівля, яка спрямована на зменшення викидів парникових газів і пом'якшення зміни клімату.

Вуглецеві кредити створюються в процесі вимірювання, перевірки та сертифікації зменшення чи видалення парникових газів. Щоб заробити вуглецеві кредити, вуглецевий проект повинен довести, що впровадження нових практик призводить до перевірних зменшень викидів вуглецю порівняно зі старими практиками (представленими базовим рівнем).

Створення та торгівля вуглецевими кредитами регулюються визнаними стандартами та протоколами, такими як Перевірений стандарт вуглецевих одиниць (VCS Verified Carbon Standard ) від Verra. Стандарти визначають методологію забезпечення прозорості, надійності та екологічної цілісності на вуглецевому ринку. Кожний процес сертифікації включає незалежну аудиторську перевірку

Покупці, які прагнуть значно зменшити свій вуглецевий слід, часто купують вуглецеві кредити. Купуючи ці кредити, компанії можуть підтримувати проекти, які успішно скоротили викиди, виходячи за межі своїх поточних можливостей і сприяючи змінам навколишнього середовища. Згідно з останнім звітом (report) дослідницької фірми Trove Research, аналіз понад 4 000 глобальних компаній показав, що ті, які використовують значну кількість вуглецевих кредитів, зменшують свій вуглецевий слід вдвічі швидше, ніж компанії, які не користуються такими кредитами.

У випадку eAgronom наш партнер South Pole бере на себе ідентифікацію потенційних покупців, переговори щодо ціни та управління продажем кредитів в інтересах фермера в регіоні Центральної та Східної Європи.

Ціна вуглецевих кредитів визначається принципами пропозиції та попиту. На ціну також впливає те, що покупці готові платити, а також витрати, пов’язані з процесами перевірки та адміністрування. Ваші доходи від продажу вуглецевих кредитів залежать від кількості кредитів, яку ви можете згенерувати, що є конкретним для обставин вашої ферми та прийнятих практик.

Крім того, впровадження сталих практик в сільському господарстві, таких як оптимізація використання добрив та пального, може призвести до зменшення витрат для ферм. Під час вуглецевої консультації вам буде надана оцінка можливих доходів на основі цих факторів.

Якість кредитів є важливою в вуглецевих проектах, забезпечуючи довіру та точність. Наша вуглецева програма спирається на надійну методологію, що ґрунтується на наукових принципах і враховує такі фактори, як базові викиди та сталість.

Видалення вуглецю можна досягти шляхом впровадження або поліпшення методів вирощування вуглецю, таких як додавання покривних культур, скорочення використання обробки ґрунту або добрив або диверсифікація сівозміни. Ці зміни збільшать секвестрацію вуглецю у ґрунті та скоротять викиди парникових газів на вашій фермі. eAgronom доведе, що ці методи призвели до видалення вуглецю порівняно із заздалегідь встановленим базовим рівнем.

Так! Все починається з процесу консультацій з викидів вуглецю, проведених нашими навченими фахівцями з вуглецевої агрономії, під час яких ми встановлюємо базовий рівень викидів вуглецю на вашому полі.

Нам потрібна інформація щодо управління вашою фермою, включаючи історичні дані за три роки та дані поточного сезону. Це включає в себе деталі, такі як дати посіву і збирання врожаю, види та кількість мінеральних і органічних добрив, методи та дати обробки грунту, інформацію про сидерати (типи, дати посіву та знищення, методи). Але не хвилюйтеся, наші фахівці проведуть вас через цей процес і завжди будуть на зв'язку, коли вам це потрібно!

Фахівець-агроном з eAgronom розпочне вуглеву консультацію, обираючи практики, що відповідають вашим вподобанням та цілям.
Після реєстрації у вуглецевій програмі ви позначите на карті свої поля за підтримки eAgronom та вкажете, на якому полі ви впроваджуватимете нові практики. На основі всіх зареєстрованих полів eAgronom розробить план аналізу ґрунту, отримуючи інформацію про вихідні стани ґрунту для встановлення еталона. Частина аналізу ґрунту включає відбір проб з деяких полів кожні 5 років.
Ви завантажите важливі дані та завдання, такі як сівозміна та використання палива/добрив, у програмне забезпечення eAgronom, щоб відстежити майбутній прогрес та отримати цінну інформацію.
Щороку eAgronom перевірятиме надану інформацію та визначатиме видалення вуглецю.
Вуглецеві кредити можна генерувати щороку для орних культур.
У міру просування ви отримуватимете додаткові переваги, у тому числі покращення стану ґрунту, зниження виробничих витрат та доступ до більш вигідних умов фінансування.

  • Довгострокова оренда або власність (продаж або оренда не планується) поля без поточних спорів щодо землеволодіння.
  • Не класифікується як пасовища, торфовища, водно-болотні угіддя або пасовища для випасу худоби, які можуть бути використані або отримані з них та є орними землями протягом щонайменше 10 років.
  • Не бере участі у жодних інших програмах з викидів парникових газів. Поля, на яких запроваджуватимуться нові методи ведення сільського господарства.
  • Жодного спалювання біомаси на полях.

На жаль, правила такі, що покривну культуру необхідно засіювати, а не просто регенерувати насіння попередньої культури. Причина цього в тому, що це не розглядається/не класифікується як додаткове, оскільки саме це відбувалося в минулому. Крім того, це має бути нове насіння, посіяне спеціально для покривної культури.