Опис партнерської програми

Ця програма розроблена для організації просування вуглецевої програми eAgronom з метою упорядкування діяльності організацій-партнерів програми на ринку України.

Цілі програми

Основна мета програми – охопити цільову аудиторію, розповісти їй про переваги вуглецевої програми eAgronom, заохотити активну участь фермерів у програмі та зібрати дані для програми. 

Програма спрямована на те, щоб фермери знали про вуглецеву програму, розуміли її цінність та мали легкий доступ до ресурсів та підтримки, необхідних для реєстрації у програмі та впровадження стійких методів.

 • Підвищення обізнаності – підвищити обізнаність фермерів про існування та переваги вуглецевої програми eAgronom.
 • Стійке сільське господарство - заохочення фермерів застосовувати стійкі методи, які покращують здоров'я ґрунту, скорочують викиди та пов'язують вуглець.
 • Підтримка фермерів - забезпечення підтримки фермерів для вирішення питань, проблем та запитів, пов'язаних участю у вуглецевій програмі.
 • Генерація вуглецевих кредитів – ефективна генерація та монетизація вуглецевих кредитів шляхом успішного впровадження стійких методів.

Партнерство

Партнерство в Вуглецевій програмі – це взаємовигідне співробітництво, спрямоване на просування Вуглецевої програми eAgronom серед фермерів.

Використовуючи свій досвід та зв'язки, ви можете відіграти вирішальну роль у просуванні впровадження методів сталого ведення сільського господарства та внесенні вкладу у секвестрацію вуглецю.

Хто може бути Партнером?

Компанія або приватна особа, яка має потенціал і знання, щоб просувати вуглецеву програму на Території та співпрацювати з фермерами, щоб зареєструвати їх у Вуглецевій програмі та керувати відносинами з фермерами, які приєдналися до Вуглецевої програми, і бажає отримати право робити це на Території.

Партнер повинен мати свою збутову мережу у регіонах, побудовану за будь-яким принципом. Це можуть бути власні співробітники або агенти з найму, які здійснюють діяльність за згодою з Партнером. Вибір схеми роботи у регіонах – цілком за Партнером. Тим не менш, Партнер повинен озброїти персонал глибокими знаннями про вуглецеву програму eAgronom та технікою продажу.

Партнер повинен підписати контракт на весь період дії вуглецевої програми eAgronom. Ця вимога необхідна для надання Партнеру бонусу та комісійної винагороди, достатніх для здійснення ним просування програми фермерам.


Рівні Партнерів

Партнери поділяються на категорії залежно від їхньої ролі, досвіду та вкладу в програму:

Партнери-виконавці:

 • Агрономи – використання стійких методів та генерація вуглецевих кредитів у господарстві.

Консультативні партнери:

 • Агрономи-консультанти та експерти в галузі сільського господарства – технічні рекомендації та експертні знання щодо методів сталого ведення сільського господарства, надання допомоги фермерам ефективно впроваджувати/застосовувати технології вуглецевого землеробства.

Постачальники сільськогосподарської продукції:

 • Дистриб'ютори - компанії, що постачають сільськогосподарське обладнання, насіння та засоби захисту рослин, продаючи продукцію, що відповідає стійким практикам.

Асоціації, партнери з освіти та навчання:

 • Асоціації - надання фермерам цінної інформації та знань про здоров'я ґрунту, зв'язування вуглецю та важливість впровадження методів сталого управління ґрунтом, та проведення інформаційно-просвітницьких програм.
 • Освітні установи – інтегрування навчання за вуглецевою програмою у свої навчальні програми. Навчальні центри – проведення семінарів та тренінгів для навчання фермерів за програмою та стійкими практиками.

Партнери з технологій та даних:

 • Постачальники технологій - рішення в галузі сільськогосподарських технологій, наприклад, інструменти точного землеробства та влаштування Інтернету речей.

Обов'язки партнера

Партнери, беручи участь у просуванні вуглецевої програми eAgronom, несуть конкретні обов'язки, які сприяють успіху програми та зазначені в угоді. Ці обов'язки можуть відрізнятися залежно від ролі та досвіду партнера.

Співробітництво передбачає, що більшу частину кроків по роботі з фермером у Вуглецевій програмі виконуватиме Партнер.

 • Залучення фермерів;
 • Презентації принципів вуглецевої програми;
 • Проведення консультацій з вуглецю;
 • «Підписання» вуглецевого контракту та роз'яснення деталей нашої співпраці;
 • Збір даних (форми полів та прийнятність, підсумки сезону 1 та 2);
 • Моніторинг впровадження практики фермером;
 • Організація семінарів та польових заходів (якщо застосовується).

Конкретні обов'язки Партнерів програми викладені у партнерських угодах або контрактах і можуть змінюватись в залежності від характеру партнерства та цілей вуглецевої програми.


Маркетинг та просування:

Партнер отримує додаткову комісію у вигляді % від реалізованих його клієнтами вуглецевих кредитів, у разі якщо на черговий рік заплановано та узгоджено, а минулого року реалізовано узгоджені маркетингові заходи, спрямовані на просування вуглецевої програми та відповідні план/звіт були надані до початку чергового року.

Партнер може реалізовувати такі маркетингові заходи, щоб підвищити обізнаність фермерів про вуглецеву програму та залучати їх до участі:

 • Веб сайт. Розробка спеціальної сторінки на своєму сайті. Надання вичерпної інформації про програму, її переваги та про те, як у ній можуть брати участь фермери.
 • Соціальні мережі. Створення та підтримка активних профілів у популярних соціальних мережах, таких як Facebook. Поширення інформації, освітнього контенту, історій успіху та взаємодія зі своєю аудиторією.
 • Освіта та семінари. Проведення вебінарів, семінарів та онлайн-заходів для інформування фермерів про переваги вуглецевих кредитів та методи сталого ведення сільського господарства.
 • Особисті заходи та виставки. Участь Партнера у відповідних конференціях, днях поля та сільськогосподарських виставках, щоб продемонструвати програму, налагодити контакти із зацікавленими сторонами та залучити потенційних учасників.
 • Виготовлення брошур, листівок, плакатів та інших рекламних матеріалів для поширення на заходах та виставках.
 • Реферальні програми для клієнтів: Заохочення учасників та задоволених клієнтів направляти інших фермерів у програму, пропонуючи стимули чи винагороди за успішні рекомендації.
 • Відеомаркетинг: Створення та розповсюдження відеороликів на таких платформах, як YouTube та в соціальних мережах, щоб наочно пояснити переваги вуглецевої програми, продемонструвати проекти та поділитися відгуками.
 • Сарафанне радіо: Заохочення задоволених учасників, особливо фермерів, ділитися своїм позитивним досвідом роботи з вашою програмою у своїх мережах.

Чи готові взяти участь?

Якщо залишилися питання, зв'яжіться із нами.